Takie tam, rozmyślania okraszone obrazem z iPhone 5.