Play

W wyniku przesunięć w czasie i przestrzeni, ostatni odcinek Etykiety Zastępczej miał premierę we wtorek. Było trochę o kontroli, albo jej braku. No bo kto to wszystko kontroluje? I kto kontroluje kontrolujących? With a great help from Kapitan, w kameralnej atmosferze, snuliśmy także opowieści substancjach i podróżach z ich odziałem.

Muzycznie audycję sponsorowały poniższe utwory:

Oasis – Supersonic
Cypress Hill – Everybody Must Get Stoned
Chemical Brothers – Out of Control
Fun Loving Criminals – Up on the Hill
Gossip – Standing in a Way of Control

ŚCIĄGNIJ AUDYCJE