Wielkie podziekowania dla wszytkich sponsorow RNF za wsparcie finansowe w sierpniu!

Józefiny, Katarzyny, Artsignum, Króla Gniewko, Pawła, Tomasza, Rafała, Marcina,
Marka, Macieja, Majoraneksa, Mari, Łukasza, Radzia i Adriana

Peace & Love

Lista Mecenasow Sztuki Falowej