Play

Pierwsza audycja to rozmowa z Dawidem Tomaszewskim z Centrum Terapii Jąkania w Mikołowie- z trenerem Nowej Mowy. Opowie jak zmagał się ze swoim jąkaniem oraz jaką drogę przeszedł aby być trenerem Nowej Mowy i pomagać osobom jąkającym się!

http://www.nowamowa.com/

sciagnij audycje