Play

Festiwal Obywatela, organizowany przez Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” (SOO), odbędzie się w dniach 19–21 października 2012 r. w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, a jego hasłem przewodnim będzie „Odzyskajmy demokrację!”. W ramach imprezy odbędą się debaty, prelekcje zaproszonych gości oraz pokazy filmów, a ponadto imprezy integracyjne dla sympatyków czasopisma „Nowy Obywatel”, wydawanego przez SOO. Wśród tematów, jakim poświęcone będą wydarzenia festiwalowe, znajdą się m.in. demokracja gospodarcza (spółki pracownicze, spółdzielczość), samoobrona i samoorganizacja obywatelska (związki zawodowe, ruchy na rzecz sprawiedliwej polityki samorządów) oraz pożądane reformy systemowe w duchu demokracji bezpośredniej oraz partycypacyjnej. Co więcej, odbędzie się premiera filmu dokumentalnego „Pogotowie Obywatelskie”, poświęconego oddolnym inicjatywom społecznym.

Tutaj szczegółowy program imprezy…

Pobierz promo