Z przyczyn niezależnych od prowadzącego, audycja dzisiejsza zostaje odwołana. Zapraszamy za tydzień.