14 sierpnia 2012 r. – porozmawiamy o nienawiści wyznaniowej. Zaprasza Andrzej Famielec