Play

Waldemar Deska opowiada o swojej Szopie i o niekończących się problemach jakie ma z „polskimi” urzędnikami. Jednak ten odcinek opowiada bardziej o ogólnych problemach współczesnego budownictwa i architektury, w tym o potrzebie równowagi i szalonym industrialnym życiu w wielkich miastach.

WWW: Strona Waldemara Deski i więcej informacji o jego Szopie


pobierz wywiad