Play

Czytali: Katarzyna i Alduron
Przygotowywał: Claude mOnet

Specjalne podziękowania dla Kuby, korespondenta Radia Na Fali z USA.

Pobierz audycję