Garść opowieści o historii najstarszej zachowanej konstytucji masońskiej w Polsce… Wtorek 12 czerwca 2012 r., godz. 22.00