Play

Thor, Odyn, Merkury, Zeus, Furie… o nich wiemy, ale czy zdajemy sobie sprawę, jak było na początku u Słowian? Zapraszam do posłuchania o zawieszeniu nieba czy ofiarach u naszych praszczurów.

Dodatkowo będzie konkurs i wśród uważnych słuchaczy rozlosowana będzie nagroda:

Pierwsza ogólnogeograficzna mapa Śląska wykreślona na podstawie pomiarów terenowych. Oryginał mapy został opracowany przez Martina Helwiga i wydany w oficynie Johanna Creutziga w Nysie w 1561 r. Była poddawana licznym przeróbkom i stanowiła podstawę do późniejszych opracowań kartograficznych dotyczących Śląska aż do początku XVIII wieku. Przedstawiona mapa to jedna z pierwszych przeróbek mapy M. Helwiga, zamieszczona w opisie geograficznym Śląska Joachima Cureusa zatytułowanym ? Gentis Silesiae annales complectentes historiam de origine, proagatione et migrationibus gentis, & recitationem raecipuorum eventuum qui In Gcclesiae & Republica vsq. Ad necem Fudovici Hungariae & Bohemiae regis acciderunt?, wydanym w Wittenberdze w 1571 roku. Mapa, w przeciwieństwie do oryginału Helwinga, jest zorientowana na północ.