Play

Tym razem ogólnie o bohaterach. Jak stworzyć bohatera? Cechy psychofizyczne, umiejętności, znaki szczególne, moce, słabe punkty, pomocnicy. Jak zwykle ciekawe rozmowy ze słuchaczami!


sciagnij audycje