Uwaga! Następują zmiany w ramówce spowodowane dopasowaniem czasowo-wymiarowo-kosmicznym ludzi, czasu i miejsc. I tak audycje zostały przeniesione:

  1. For No Reason z g. 17 na 16:15 (sobota i niedziela)
  2. Telefon Zaufania z g. 23 na 17 (w sobotę)
  3. Lorem Ipsum z g. 24 w czwartek na g. 22 w sobotę
  4. Chichot z g.24 w sobotę na 24 w niedzielę
  5. Hukafon z g.22 na g.17 (w niedzielę)

Za problemy egzystencjalono-moralne tym spowodowane przepraszamy!

Załoga RNF