Play

Bill Hicks po polsku

Ze strony:
„Sane Man”, tak jak każdy superbohater, miał ratować świat. Nie za pomocą nadprzyrodzonej siły, szybkości czy skoczności, lecz najszlachetniejszej z ludzkich mocy – za pomocą intelektu. Błyskotliwość i niezawodna logika stanowić miały jego oręż w walce z wszelkimi przejawami nonsensu, irracjonalizmu, z komunałami, którymi karmione są kolejne pokolenia obdzieranej stopniowo ze zdolności refleksyjnych ludzkości. I choć „Sane Man” nigdy nie istniał, jego twórca, Bill Hicks, z niegasnącą namiętnością wcielał jego idee do świata realnego, pragnąc rozjaśniać wegetujące w nim umysły. Marzył o nowym szczęściu i o nowej nadziei, o świecie, w którym ambicja i kreatywność znaczą więcej niż fabryczna wtórność, sprzedaż i chęć zysku.