Play

Claude Durczok i Krawiec Lis prowadzą odcinek antykontestacyjny! W oficjalnym komunikacie piętnujemy karygodne zachowanie korporacji Libertyn Media.

ściągnij audycję