Prowadzi Mapet. Krawiec gościnnie jako technik i pomocnik. Zapraszamy!

pomocne linki:

http://www.disclose.tv/action/viewvideo/1178/Zecharia_Sitchin_on_Sumerian_History__2012__Nibiru/

http://en.wikipedia.org/wiki/Tortuguero_(Maya_site)

http://edj.net/mc2012/bolon-yokte.html

http://news.yahoo.com/blogs/sideshow/mysterious-planet-sized-object-spotted-near-mercury-154443870.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Sumerian_language

http://en.wikipedia.org/wiki/Kirlian_photography