Prowadzą Alos i Krawiec! Dzisiaj o wojach, bractwach rycerskich i odtwórstwie historycznym. Słuchaj. Jeśli masz odwagę…